• AGC100

  100g 0.001g
  Market Price: $1634.33
  our price: $1095

  View More
 • AGC200

  200g 0.001g
  Market Price: $1701.49
  our price: $1140

  View More
 • AGC300

  300g 0.001g
  Market Price: $1776.12
  our price: $1190

  View More
 • AGC500

  500g 0.001g
  Market Price: $1858.21
  our price: $1245

  View More
 • AGC1000

  1000g 0.01g
  Market Price: $1640.30
  our price: $1099

  View More
 • AGC2000

  2000g 0.01g
  Market Price: $1716.42
  our price: $1150

  View More
 • AGC3000

  3000g 0.01g
  Market Price: $1776.12
  our price: $1190

  View More
 • AGC4000

  4000g 0.01g
  Market Price: $1850.75
  our price: $1240

  View More